Art Law

De wetten van de kunstwereld

Onze waardering voor kunst gaat verder dan de kunstwerken zelf. De gevoeligheden en eigenaar-digheden van de internationale kunstwereld, dat fascineert ons minstens zoveel. Maurice van Valen verzamelt al sinds zijn jeugd kunst en heeft altijd een diepe belangstelling gehad voor de werking van de wereld eromheen. Daardoor kent hij de kunstwereld als geen ander. Samen met zijn team adviseert hij kunstenaars, galeries, musea en verzamelaars over onderwerpen als aan- en verkoop, bruikleen- en consignatieovereenkomsten, nalatenschappen en stichtingen, cultureel bestuur en restitutieclaims.