Attorney Co-counselling

De meerwaarde van kennisdeling

Wij geloven dat kennis gedeeld moet worden en goede samenwerking leidt tot verrijking van ons vak. Daarom bieden we ook ondersteuning aan collega advocaten die geconfronteerd worden met juridische vraagstukken die buiten hun specialisa-tiegebied liggen.

Van on-call advies of een second opinion op de achtergrond, tot het volledig behandelen van een kwestie in nauwe samenwerking met de verwijzend advocaat. Heron Legal assisteert collega advocaten op een integere en discrete manier.