Vennootschapsrecht en Herstructurering

Heldere oplossingen voor complexe uitdagingen

Heron Legal helpt u met het optimaliseren van de interne organisatiestructuur en de juridische uitdagingen van uw organisatie. Heldere adviezen, praktische oplossingen en samenwerking staan hier centraal. Wij stemmen af op specifieke behoeften, anticiperen op veranderingen in de juridische we-reld en bieden op maat gemaakte oplossingen. Wij beoefenen het Nederlandse vennootschaps-recht in al haar facetten. Van herstructureringen en reorganisaties tot corporate governance en aandeelhoudersgeschillen.