Gepassioneerd, accuraat en gedreven om het beste resultaat te behalen
Lennaert de Jong
Gepassioneerd, accuraat en gedreven om het beste resultaat te behalen
Lennaert de Jong
Advocaat
M +31 (0)6 135 462 01
T +31 (0)85 303 18 82

lennaert.de.jong@heronlegal.com

Lennaert de Jong studeerde Nederlands recht aan Tilburg University waar hij zijn master Rechtsgeleerdheid met het accent Arbeidsrecht in 2013 cum laude afrondde.

Tijdens zijn studie werkte Lennaert als juridisch medewerker bij een middelgroot advocatenkantoor. Voordat Lennaert zich aansloot bij Heron Legal in 2018 werkte hij vijf jaar bij een vooraanstaand Benelux-advocatenkantoor, in de praktijkgroep Arbeidsrecht.

Lennaert is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert over zaken als grensoverschrijdende arbeidsrechtelijke vragen, de aanname, schorsing en het ontslag van statutaire directeuren, individueel en collectief ontslag, (collectieve) arbeidsovereenkomsten, werkgeversaansprakelijkheid, concurrentie- en relatiebedingen, rechten van Ondernemingsraden en de arbeidsrechtelijke aspecten met betrekking tot fusies en overnames. De cliënten waar Lennaert nauw mee samenwerkt, bestaan hoofdzakelijk uit grote nationale en internationale ondernemingen en (semi-)overheidsinstellingen. 

Lennaert is lid van de International Association of Young Lawyers (AIJA) en de Vereniging jonge arbeidsrecht advocaten (VJAA). Hij heeft in 2020 de postacademische leergang arbeidsrecht (PALA), een arbeidsrechtelijke specialisatieopleiding, cum laude afgerond.

Expertise
> employment contracts
> reorganisations
> CAOs
> competition clauses
> relationship clauses
> working conditions 
> statutory directors
> works councils
> dismissal issues
> incapacity for work
> pension issues
Geregistreerde rechtsgebieden
Lennaert de Jong heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
> Arbeidsrecht
> Ondernemingsrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.