Start-ups

Wanneer ondersteuning het hardst nodig is, maar de draagkracht het kleinst

Om uw business van de grond te krijgen en finan-ciële en juridische valkuilen te vermijden kunt u als start-up alle advies en ondersteuning gebruiken. Wij helpen graag bij het uitdenken en opzetten van een optimale ondernemingsstructuur en het formuleren van uw doelstellingen. Ook besteden we aandacht aan financiering, uw samenwerking met partners en aandeelhouders en, zo nodig, een exit strategie richting de toekomst. Met onze directe, toeganke-lijke en pragmatische manier van werken leggen we een sterk fundament voor uw succes.